Hello Welcome stranger!!

Login
Registration

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z GRY WICHRY WOJNY


Niniejsza strona jest grą historyczną opartą na realiach czasów drugiej wojny światowej a jej autorzy nie ma nic wspólnego z ideologią faszystowską i nazistowską.
Materiały umieszczone na stronie takie jak zdjęcia, symbole, rysunki i znaki graficzne zawierające treści nazistowskie mają jedynie znaczenie historyczne.
Niniejsza strona nie służy żadnej ideologii politycznej, Wichry Wojny są grą stosującą wyłacznie dane i grafiki pojazdów stosowanych w tamtym okresie.
Nie jest narzędziem służącym do wymiany wiadomości ideologicznych między neonazistami i faszystami, ani narzędziem ich kontaktu.
Wszelkie przejawy nazizmu czy faszyzmu wykryte przez administrację gry będą piętnowane i skutkujące zablokowaniem konta.
W przypadku mocnych oznak powyższych ideologii zostaną skierowane na drogę sądową.
1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady korzystania z witryny www.wichry-wojny.pl i www.winds-of-war.eu (zwanej dalej grą), udostępnionej przez twórców i właścicieli gry, firmę miccom games.

2. Akceptując regulamin podczas rejestracji, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.

3. Podanie danych adresowych niezbędnych dla rejestracji i edycji profilu użytkownika jak i korzystanie z zasobów bazy jest dobrowolne.

4. Użytkownik, podając dane w formularzu rejestracyjnym i podczas edycji danych oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez twórców gry w celu promocji produktów, usług i firm.

5. Konto użytkownika jest zakładane w witrynie www.wichry-wojny.pl po zaakceptowaniu Regulaminu.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych, jak również prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Usunięcie danych następuje poprzez wybór opcji usunięcia konta, która jest zawarta w panelu użytkownika. Modyfikacja i usunięcie danych nastepuje również po przesłaniu przez użytkownika stosownego żądania pisemnego na adres: team@wichry-wojny.pl podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej, login oraz hasło.

7. Żądanie przez użytkownika usunięcia jego danych, jest równoznaczne z usunięciem całego konta, wraz z informacjami towarzyszącymi, na co użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

8. Jeżeli użytkownik nie loguje się na witrynie przez okres dłuższy niż liczba dni liczona pomiędzy dniem rejestracji a dniem ostatniego wylogowania+7, twórca bazy usunie nieużywane konto.

9. Podczas korzystania z witryny, na komputerze użytkownika są zapisywane pliki "cookies", niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gry.

10. Użytkownik zobowiazuje się do wykorzystywania konta użytkownika zgodnie z obowiazującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

* MULTIKONTO
Multikonto jest określeniem co najmniej dwóch kont w grze obsługiwanych przez jednego gracza lub z jednego łącza internetowego na tym samym świecie.
Każde zjawisko mulikonta będzie karane ograniczeniem/zablokowaniem dostępu do gry.
Posiadanie konta SPONSOR nie wpływa na decyzję administratora odnośnie blokady/odblokowania konta.
Każdy z ZABLOKOWANYCH graczy ma możliwość odwołania się do WICHRY TEAMU od decyzji OG (operatorów gry).
Komunikacja z WICHRY TEAM'EM odbywa sie przez stosowny formularz znajdujący się na stronie z listą graczy zablokowanych.

ponad to zakazane jest:
* a. Rozsyłanie przez użytkownika "niechcianej poczty" - tzw. spamu (reklamy, reklamy rozsyłanej bez zgody i wiedzy twórców gry, reklamy nie zamówionej u twórcy gry), rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe, zasady współżycia społecznego,
* b. Używanie niecenzuralnego słownictwa,
* c. Naruszanie tajemnicy korespondencji,
* d. Podszywanie się pod inne osoby,
* e. Naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich,
* f. Przenoszenie prawa do korzystania z konta w grze na inne osoby bez zgody twórców gry,
* g. Zamieszczanie na forum gry tekstów nie związanych z tematyką gry,
* h. Inne zachowanie użytkownika, uznane przez twórców gry za zachowania niepoż±dane.
* i. Stosowanie jako nazwa lub nick w grze zwrotów, nazw lub nazwisk oficerów uważanych za zbrodniarzy wojennych, osób ściganych przez prawo, ugrupowań faszystowskich, jednostek i formacji wojskowych uważanych za zbrodnicze lub ściganych za zbrodnie przeciw ludzkości itp.
Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 12 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia konta użytkownika, a także do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

11. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu, dostępnego na stronie regulamin

12. Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za:

* a. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z gry, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
* b. pocztę i wiadomości wysłane oraz przyjmowane przez uzytkowników,
* c. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostepniania bądź niemożności udostępniania jego konta w grze,
* d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła i loginu użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
* e. udostępnianie hasła osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
* f. informacje, artykuły, teksty oraz materiały zamieszczane przez użytkowników na stronach gry lub forum gry oraz dane pobrane z witryny www.wichry-wojny.pl i www.winds-of-war.eu ani za skutki ich wykorzystania.

13. Twórcy gry zastrzegają sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:

* a. natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
* b. okresowego wyłączania gry bez uprzedniego powiadomienia,
* c. skasowania w sytuacjach wyjątkowych całej zawartości serwera,
* d. wprowadzenia opłat za korzystanie z dowolnych sekcji,
* e. usuwania dowolnych tekstów z www.wichry-wojny.pl i www.winds-of-war.eu bez uprzedniego powiadomienia,
* f. zablokowania nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników lub w razie naruszenia Regulaminu,
* g. całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po powiadomieniu użytkowników na stronach www.wichry-wojny.pl,
14. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną uznane za niewłaściwe, twórcy gry mogą zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, będzie to uznane za naruszenie regulaminu.

15. Usuwane będą konta, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych.

16. Użytkownik gry wyraża zgodę na wykorzystywanie przez team gry konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:

* a. wyświetlania na stronach www.wichry-wojny.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika,
* b. wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na podane przez użytkownika konto e-mail,
* c. dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do przesyłek e-mail wysyłanych z www.wichry-wojny.pl lub www.winds-of-war.eu
17. Wszelkie działania wymienione w punkcie 18 będą realizowane bez ingerencji w treść korespondencji użytkowników, z wyraźnym wyróżnieniem reklam w stosunku do treści użytkowników.

18. Uzytkownik ma prawo do rezygnacji i usunięcia swojego konta w dowolnym momencie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.

19. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: team@wichry-wojny.pl

20. Twórcy gry zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

21. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie regulamin

Twórcy gry online Wichry Wojny - zmień bieg historii

regulamin

Twórcy gry online Wichry Wojny - zmień bieg historii

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług i prawidłowego działania serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi
zamknij